ชุดตรวจโควิด-19

 • COVID-19 (SARS-CoV-2) Neutralizing Antibody Test

  COVID-19 (SARS-CoV-2) การทดสอบแอนติบอดีที่เป็นกลาง

  Anti-SARS-COV-2 Neutralizing Antibody Test (Immunochromatography) ใช้สำหรับการตรวจจับเชิงคุณภาพในหลอดทดลองของแอนติบอดีที่ต่อต้าน SARS-CoV-2 ในซีรัมของมนุษย์หรือตัวอย่างพลาสมาแอนติบอดีที่ทำให้เป็นกลางที่ต่อต้าน SARS-CoV-2 สามารถขัดขวางการทำงานร่วมกันระหว่างโดเมนการจับตัวรับของไกลโคโปรตีนขัดขวางไวรัส (RBD) กับตัวรับที่ผิวเซลล์เปลี่ยนเอนไซม์แองจิโอเทนซิน-2 (ACE2) การทดสอบนี้สามารถใช้เพื่อตรวจหาแอนติบอดีในซีรัมและพลาสมาที่ทำให้ปฏิกิริยาของ RBD-ACE2 เป็นกลาง การทดสอบไม่ขึ้นกับสปีชีส์และไอโซไทป์

 • COVID-19 (SARS-CoV-2) IgG IgM Antibody Test

  COVID-19 (SARS-CoV-2) การทดสอบแอนติบอดี IgG IgM

  COVID-19 (โรคโคโรนาไวรัส) เป็นโรคติดเชื้อที่เกิดจาก coronavirus ที่ค้นพบล่าสุด COVID-19 (SARS-CoV-2) IgG/IgM Antibody Test Cassette เป็นอิมมูโนแอสเซย์โครมาโตกราฟีการไหลด้านข้างสำหรับการตรวจจับเชิงคุณภาพของ IgG และ IgM แอนติบอดีต่อเชื้อ COVID-19 ในเลือดครบส่วนของมนุษย์ ตัวอย่างซีรัมหรือพลาสมา

 • COVID-19 (SARS-CoV-2) Antigen Test

  การทดสอบแอนติเจนของ COVID-19 (SARS-CoV-2)

  ผลิตภัณฑ์นี้ใช้สำหรับการตรวจจับเชิงคุณภาพในหลอดทดลองของแอนติเจนของ coronavirus นวนิยายใน swabs ของโพรงจมูกของมนุษย์
  COVID-19 (SARS-CoV-2) Antigen Rapid Test Kit เป็นการทดสอบและให้ผลการทดสอบเบื้องต้นเพื่อช่วยในการวินิจฉัยการติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ การตีความหรือการใช้ผลการทดสอบเบื้องต้นนี้ยังต้องอาศัยผลการวิจัยทางคลินิกอื่นๆ รวมทั้งการตัดสินใจอย่างมืออาชีพของผู้ให้บริการด้านสุขภาพ ควรพิจารณาวิธีการทดสอบทางเลือกเพื่อยืนยันผลการทดสอบที่ได้รับจากการทดสอบนี้

+86 15910623759